GALILEA CENTRUM Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego STRYSZAWA
Chełm
Lublin
Radom
Śląsk
Warszawa
Wiedeń
Tomaszów Lub.
Wielka Brytania
Kraków
Bielsko Biała