Czym jest SE?

0

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie

Naszym celem jest ewangelizacja, dlatego rozwój Wspólnoty związany jest ściśle z powołaniem w 1994 roku Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka, a tym samym włączeniem się w nurt katolickich kerygmatycznych szkół nowej ewangelizacji (SNE).

W ramach SNE prowadzimy każdego roku w wielu miejscach Polski i Europy ponad 100 kilkudniowych kerygmatycznych, biblijnych kursów ewangelizacyjnych, których celem jest formacja osób zdolnych do skutecznej ewangelizacji.

 Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA)

Od 2006 r. podjęliśmy ścisłą współpracę z Jose Prado Floresem i Szkołą Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA) z Meksyku (twórca światowego ruchu Szkół Nowej Ewangelizacji) i pracujemy według jej metodologii.

Odpowiadamy obecnie za Biuro Krajowe SESA Polska skupiające 38 Szkół Nowej Ewangelizacji z całej Polski.

Najpopularniejsze kursy prowadzone przez SNE św. Marka

Nowe Życie
odkryć żywą wiarę i relację z Jezusem

Emaus
odkryć obecność Jezusa w Biblii

Daniel
nauczyć się owocnej modlitwy osobistej 

Jan
stać się umiłowanym uczniem Jezusa

7 Młodych
stać się młodym duchowo, aby wzrastać w Jezusie

Jezus w Czterech Ewangeliach
poznać Jezusa oczami czterech ewangelistów

Historia Zbawienia
zrozumieć historię swojego życia 

Mojżesz
formacja wyzwolicieli duchowych

Paweł
nauczyć się skutecznej ewangelizacji

Dynamis
ewangelizować z wielką mocą

Sekret Pawła
zrozumieć wizję ewangelizacji 

Abraham 
nauczyć się modlitwy wstawienniczej

Estera
dla kobiet – być córką Boga jako Ojca

Jakub 
dla mężczyzn - podjąć walkę o tożsamość jako syna i ojca

Droga do prawdy
dla młodych – odkryć odpowiedzi na życiowe pytania 

Zachariasz i Elżbieta
dla małżeństw -  odbudować jedność w życiu małżeńskim

CEL

Formowanie osób, które chcą skutecznie ewangelizować oraz formować kolejnych ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił przekazać Dobrą Nowinę o Jezusie (kerygmat) w prostej i popartej własnym doświadczeniem formie.

METODOLOGIA

Przygotowanie uczestników do ewangelizacji poprzez udział w teoretyczno-praktycznych kursach opartych na licznych metodach aktywizująco-uczących (równowaga elementów: modlitwa-wykład-praktyka).

DUCHOWOŚĆ

Skoncentrowanie na osobie Jezusa Chrystusa. Postawa otwarcia się na Ducha Świętego służy osobistemu spotkaniu z Bogiem jako Ojcem i z Jezusem jako jedynym Panem i Zbawicielem.