AKTUALNOŚCI

dodane 21.12.2023

Ogłoszenie nr 4

Ogłoszenie nr 4

Dom Zakonny Zmartwychwstańców

Centrum Ewangelizacji i Modlitwy

"Wzgórze Miłosierdzia"

34-205 Stryszawa 589A

 

ogłaszają przetarg na

 

wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce.

 

Zamówienie dotyczy Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce”, realizowanego przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: https://galilea.pl/

Termin realizacji: 31.05.2025 r.

Termin składania ofert upływa dnia 05.01.2024 r. o godz. 18:00.

Sposób składania ofert:

- elektronicznie: drogą elektroniczną na e-mail: o.krzysztof@galilea.pl

- pisemnie: osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, na adres: Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy "Wzgórze Miłosierdzia" - 34-205 Stryszawa 589A, pokój nr 4 „Biuro”.